header banner
Default

Booking het huurders ontstel nadat hulle onderhoudsbetalings gestop het


• Aangepast op 17 juli '23 10:46

Jasper Houtman

Jasper Houtman

Ruim twee weken geleden opende Booking zijn nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam op het Oosterdokseiland, naast het Centraal Station. Het bedrijf telt hier 6500 werknemers.
Ruim twee weken geleden opende Booking zijn nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam op het Oosterdokseiland, naast het Centraal Station. Het bedrijf telt hier 6500 werknemers. Foto: Koen van weel/ANP

Lees direct het artikel

VIDEO: Een hogere prijs op booking.com?
MyTourist

Gratis proberen

VIDEO: How to get Instant Help to Fix your Booking.com Hotels Content and Listing Issues
Occupancy Boost

Maak eenvoudig een account aan

Gebruik een geldig e-mail adres, bv [email protected]

OF Bekijk onze abonnementen

Sources


Article information

Author: Julia Jimenez PhD

Last Updated: 1704660482

Views: 2105

Rating: 4.9 / 5 (47 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Julia Jimenez PhD

Birthday: 1949-02-24

Address: 781 Jillian Stream Apt. 241, New Jeffreyfurt, UT 90836

Phone: +3955787682965529

Job: Biologist

Hobby: Tennis, Baking, Origami, Orienteering, Reading, Ice Skating, Archery

Introduction: My name is Julia Jimenez PhD, I am a bold, frank, fearless, irreplaceable, dedicated, esteemed, steadfast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.