header banner
Default

Faiz Artarsa Borsa Dandüşer mi? | Investing com


Table of Contents

  Yazar Ahmet GüvenBorsa08.06.2023 14:39

  Normal şartlarda artışı, yatırımcılar nezdinde daha güvenli sabit getirili menkul kıymetlere yönelimi artırır. Çünkü faiz artışı demek şirketler için ek maliyet artışı demektir. Yani da düşüş getirir. Ancak finansal piyasalarda dalgalanma ve ekonomik bozulmanın arttığı bir dönemde faiz artışı ekonomiyi iyileştirmek için bir hamle olarak yorumlanır ve borsalara alım yönünde etki eder.

  Bu bağlamda sektörel olarak da borçlanma maliyetlerindeki artışın buna kote şirketlerde kârlarını kısa bir süre olumsuz etkileyebileceğinden kısa süreli GYO, perakende, otomotiv sektörü hisseleri olumsuz etkilenebilir. Faiz artışları bankalar için ilk etapta artan kâr marjı olarak yorumlanabilir ama geri ödeme sorunlarının artması da bankalar için olumsuz etki edebilir. Bu nedenle bazı dönemlerde bankalarda sadece kısa vadede satışa sebep olduğu gözlense de orta ve uzun vade için artan kâr marjları ile nin yükseldiği görülmüştür. Geçmişe baktığımızda ise genel de geç kalınmış faiz artışlarının orta ve uzun vade de ekonomiyi iyileştirmeye yönelik bir adım olarak görüldüğü için borsalarda sıklıkla yükselişe sebep olmuştur.

  Sonuç olarak bulunduğumuz ortamda borsadaki toparlamanın ivmesi yatırımcıları heyecanlandırırken güçlü faiz artışları ve kemer sıkma politikaları ilk etapta borsada düzeltmelere neden olabilir ama geçmiş veriler bunun için ciddi endişeler taşımaya gerek olmadığını gösteriyor. Çünkü 2018'den beri kopuk olduğumuz öngörülemez finansal politikalar daha şeffaf ve merkez bankalarıyla uyumlu hale getirilmeye çalışılıyor. Diğer taraftan ekonomiye olan güven yükseldikçe KKM'de bulunan 120 milyar dolarlık ciddi nakit kaynağının da finansal piyasalara yönelme durumu ilerleyen aylarda borsayı tetikleyebilecek önemli unsurlar arasında görülmeli. Bu çerçevede yüksek kur riskini 2017 itibarıyla terk etmeye başlayan şirketlerimiz bugün kur riskine karşı daha yönetilebilir durumda. Merkez Bankası kartları açık oynamaya karar verdi. Yani finansal piyasalar için güzel bir alan yaratıldığına inanıyorum. Bu keskin dönüş sonrası Merkez Bankasının atacağı adımları, yabancı fona yön veren büyük yatırım bankaları yakın takibe alarak  raporlamaya başlayacaklar. Kısaca temiz bir sayfa açılmışken güvenilir politikaların sürdürülmesi en önemli takip unsuru olacaktır. Kredi notumuzu olumlu yönde etkileyebilecek ve sıcak paranın yeniden ülkemize talip olmasını sağlayacak tek kriter bu. İstikrar.

  Sources


  Article information

  Author: Debbie Terry

  Last Updated: 1697809922

  Views: 1344

  Rating: 4.8 / 5 (109 voted)

  Reviews: 95% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Debbie Terry

  Birthday: 2015-05-15

  Address: PSC 3925, Box 4693, APO AE 44449

  Phone: +3588827123912153

  Job: Dentist

  Hobby: Hiking, Table Tennis, Gardening, Yoga, Rock Climbing, Running, Kite Flying

  Introduction: My name is Debbie Terry, I am a dazzling, striking, daring, unswerving, spirited, courageous, transparent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.