header banner
Default

Als je een van deze verhalen hoort, moet je er rekening mee houden dat het een van de meest gebruikte tactieken is van online oplichters


Table of Contents

  © Shutterstock

  Oplichters proberen ons online op alle mogelijke manieren geld af te troggelen. De ‘huurmoordenaarsscam’ is daar het recentste voorbeeld van, maar er circuleren nog heel wat andere listige trucs. Dit zijn de meest voorkomende scams volgens het Centrum voor Cybersecurity.

  JDG

  Sources


  Article information

  Author: Andrea Smith

  Last Updated: 1700163241

  Views: 1067

  Rating: 4.9 / 5 (113 voted)

  Reviews: 82% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Andrea Smith

  Birthday: 2012-12-10

  Address: 755 Raymond Extensions Suite 254, Adamchester, WI 18599

  Phone: +4737250153307630

  Job: Article Writer

  Hobby: Cooking, Sculpting, Bird Watching, Running, Horseback Riding, Sailing, Wine Tasting

  Introduction: My name is Andrea Smith, I am a priceless, important, talented, proficient, Precious, valuable, enterprising person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.